MINA

Tjänster


 

Beskärning

JAS-månaderna (juli, augusti och september) är den tid på året då man med fördel beskär träd, det känner många till. Men det många inte tänker på är att en ännu viktigare aspekt vid beskärningen är att det görs rätt, och med trädets välmående i fokus. Vi pratar då bland annat om trädsort, ålder, storlek och skick på trädet.

Hur en beskärning av ett träd ska göras är alltid en balansgång mellan hur vi önskar att trädet ska fungera eller se ut och hur trädet skulle svara på ingreppet. Jag hjälper dig gärna med beskärning av just dina träd. Det bästa då är helt enkelt att du hör av dig, och så undersöker vi förutsättningarna och tar det vidare därifrån.

 

FRUKTTRÄDSBESKÄRNING

Vattenskott är trädets "nödskott" och ju mer stressat ett fruktträd är (på grund av sjukdom eller för hård beskärning), desto mer vattenskott kommer det att skjuta. Det handlar om att bli vän med vattenskotten, att spara en del, och att beskära rätt tid på året. Jag hjälper dig gärna även med beskärning av dina fruktträd.
 

 

Trädfällning

Jag kan få ned de flesta träd utan att skada byggnader eller annat av värde. Ibland går det bra att fälla dem direkt från marken, där jag med hjälp av linor kan tvinga många träd att falla även tvärs emot deras naturliga fallriktning. Andra gånger behöver jag klättra upp och rensa bort en del grenar innan jag fäller. Och ibland är sektionsfällning - det vill säga att jag klättrar upp i trädet och fäller det bit för bit - det enda sättet att få ned trädet på ett säkert sätt.

Än så länge har jag inte stött på något träd jag inte kan ta ned. Om du tror att du har ett så är du välkommen att höra av dig. (Det är du även annars, förstås!)
 

 

Kronstabilisering

Kronstabilisering är ett sätt att med hjälp av dynamiska band stabilisera trädkronan, om man misstänker att det finns försvagningar i trädet. 

Förut användes vajrar, långa genomgående bultar och andra statiska band för att hålla trädkronan, men den stora nackdelen med den typen av stabilisering är att den är statisk, och skapar brytpunkter i trädet där vajern är fästad. Numera har det sättet frångåtts allt mer.

Behöver du hjälp att stabilisera kronan i ett träd du bryr dig mycket om så hjälper jag dig gärna. Jag använder enbart det nyare sättet att stabilisera, för att göra så lite skadlig åverkan på trädet som möjligt.

 

 

Urglesning av trädkronor

Om du vill ha mer ljus på tomten så är att glesa ur en trädkrona ofta att föredra motför att fälla trädet. Jag klättrar då upp i ditt träd med hjälp av linor och beskär försiktigt så mycket som du vill glesa ur, utan att försämra trädets vitalitet. Vid en sådan urglesning tar jag även bort all död ved i trädet, om du vill.

 

"STORMSÄKRING"

Det blåser allt mer, och tyvärr är det enda 100% säkra sättet att stormsäkra din trädgård från fallande träd att ta bort träden helt. Även om en urglesning gör att vinden lättare passerar genom trädkronan, och på så sätt gör att trädstammen står stabilare i stormen, så kan varken jag eller någon annan ge några garantier.

Trädstammen blir hjälpt av en urglesning av kronan, men samtidigt kommer urglesningen att medföra att varje enskild gren sedan utsätts för mer av vindens kraft i stormen. Men hellre en fallande gren än ett fallande träd tänker jag...

Trädplantering och trädgårdsplanering

För både din och trädens skull är det viktigt att välja rätt sorts träd. Numera finns det ju så otroligt många fler sorters träd än de som är inhemska här i norr. Vilka av dem skulle passa just din trädgård bäst? Efter att jag i trakterna av Härnösand såväl har vandrat i bokskog som klättrat i korkträd så har jag lärt mig att vi kan vidga vyerna för vad som är möjligt att plantera på våra breddgrader. Jag hjälper dig gärna med förslag på träd som kan passa bra utifrån just din tomts förutsättningar. Behöver du hjälp med planteringen av trädet så kan jag hjälpa dig med även det. 
 


Alla träd tål inte all behandling

Tyvärr ser jag alltför ofta stympade lövträd på gårdar och fastigheter. Det är en snabb lösning, men en dålig sådan. De flesta träd överlever på sikt inte en sådan brutal behandling. Varför inte investera i din fastighet, ta bort den halvdöda högstubben och sedan plantera ett spirande mindre träd?

Visst, en del lövträd kan hamlas, såsom till exempel lind och pil. Där fungerar det att kraftigt beskära trädet i fråga, varpå det kommer massor med vattenskott nästa säsong. Men med exempelvis björk och lönn fungerar en stympning sämre. Vi är många trädvårdare som får en tår i ögat när vi ser ett stympat avhugget träd i någons trädgård. Hör då hellre av dig till mig så hjälper jag dig att ta ned det gamla stora trädet och välja ett ersättningsträd i den storlek du hellre hade önskat.
 

 

Trädinventering och trädvårdsplan

Trädinventering

Om du ansvarar för flera träd - såsom ett grönområde, en park eller en annan trädsamling - och vill veta skicket på träden, så hjälper jag dig gärna att göra en trädinventering. Även om vi här i norr fortfarande är förskonade från flera trädsjukdomar som härjar i södra Sverige, så finns det ändå en del otrevligheter som kan drabba våra träd. Och sedan finns förstås också alla mekaniska skador på träden, som både initialt och på sikt kan göra trädet kraftigt försvagat. Vid en trädinventering hjälper jag dig att se över hur dina träd mår och ger förslag på åtgärder.
 

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan är en plan för hur träd ska skötas fortlöpande så att de uppfyller de önskemål man har med dem. Oftast är önskemålen såklart att träden ska vara friska och vitala under lång tid, samtidigt som de inte ska utgöra någon risk för människor som vistas nära dem. För till exempel träd i städer, på kyrkogårdar eller i arboretum är detta extra viktigt.

Fördelarna med att se över träden och få en aktuell dokumentation är flera:

  • Du lär känna dina träd bättre
  • Kontinuerlig skötsel som utförs med tydliga mål är snällare både mot träden och din budget
  • Om någonting ska förändras runt stora träd skyddade av kulturminneslagen så behövs i regel en trädvårdsplan
  • Myndigheter och försäkringsbolag kan kräva en trädvårdsplan för träd i offentliga miljöer

Och inte minst, om du ansvarar för ett riskträd - visst vill du ha reda på det då?

Förutom säkerhet och vitalitet kan man även ha helt andra mål med träden, som till exempel att de ska bidra till en så rik insektsfauna som möjligt. Så kan det ofta vara i skyddade naturområden och mångfaldsparker. Då kan man gå in och medvetet skada en del träd och på så sätt skapa ett större utbud av ved i olika åldersstadium - som till exempel nyligen stående död ved eller död murken ved av olika ålder - allt detta är stadium med varsina nischade insekter.

Som trädvårdare har jag både fackkunskaper och erfarenhet av att utforma trädvårdsplaner, och kan såväl utforma planen i teorin som genomföra vården i praktiken.